Loszki F1 (LY/YL) zwane również loszkami - hybrydami to krzyżówka rasy Duński Yorkshire YY i Duńskiej Rasy Krajowe Landrace LL. Krzyżówka ta jest najlepszą na rynku loszką do produkcji materiału rzeźnego, zarówno pod względem uzyskiwanych wyników finansowych, jak i wydajności. Zawdzięcza to niskiemu zużyciu paszy, dużym przyrostom masy ciała, wysokiej plenności, dobrym cechom macierzyńskim, niskiemu procentowi upadków oraz wysokim walorom rzeźnym potomstwa po knurze terminalny Duński Duroc DD.

Jest to najważniejszy komponent wykorzystywany w programie hodowlanym Danish Genetics, dlatego też jest oczywistym wyborem dla materiału rzeźnego w kojarzeniu z loszkami F1 LY/YL. Dzięki takiemu kojarzeniu uzyskuje się optymalne wyniki produkcyjne. Duroc znany jest z wysokich przyrostów masy ciała, niskiego zużycia paszy, wysokiej mięsności i wysokiej jakości mięsa.

Rasa Duński Yorkshire wykorzystywana jest w duńskim programie hodowlanym Danish Genetics jako drugi komponent mateczny w produkcji loszki F1 (LY/YL). Lochy rasy Yorkshire są wysoko plenne, charakteryzują się dużą opiekuńczością. Osobniki tej rasy cechują się wysokimi przyrostami, niskim zużyciem paszy, wysoką mięsnością oraz dobrą jakością mięsa.

Duńska Rasa Krajowa wykorzystywana jest w programie hodowlanym Danish Genetics jako komponent mateczny w uzyskaniu loszki F1 (LY/YL). Loszki te znane są na całym świecie z wysokiej produkcji mleka, silnych cech macierzyńskich oraz długiej listwy mlecznej co przekłada się na wzrost opłacalność produkcji prosiąt.