W lipcu poraz kolejny odbył się wyjazd szkoleniowy do centrum hodowlanego Trekanten w Danii.

Przez tydzień osoby uczestniczące w  wyjeździe szkoliły się na fermie 1300 loch.